EVOLVE - IMAGINE DRAGONS Vì lý do bản quyền nên có một số video không thể đăng lên youtube được nên các bạn vào link này để xem thêm đầy đủ các video khác nha, sẽ tiếp tục cập nhật các bài hát. https://drive.google.com/open?id=0B_M3w4BEPeBwRUZaUGk0ZFYyUFE Translator: #Ice Timer + Encoder: #bs Cảm ơn!

Imagine Dragons